KKZ
Z życia szkoły
Rekrutacja
Plan lekcji
INTERNAT
BIBLIOTEKA

PO WER „Mobilność – moja szansa na sukces”
 W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na dobrze przygotowaną do zawodu kadrę oraz konieczność wzbogacenia oferty szkoły i treści kształcenia po raz drugi Zespół Szkół Panadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie realizuje projekt PO WER.

 
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)„Mobilność – moja szansa na sukces” na zasadach Erasmus + w marcu 2017 roku 15 uczniów Technikum Ekonomicznego i 10 uczniów Technikum Informatycznego wraz z wychowawcami z Zespołu Szkół Panadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie wyjedzie na staż zawodowy doRimini we Włoszech.Uczniowie będą tam zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności związane ze swoim zawodem. Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Uczniowie po zakończeniu stażu otrzymają certyfikaty Europass potwierdzające kompetencje nabyte podczas pobytu za granicą.
 
Staże zagraniczne cieszą się wśród młodzieży wielkim zainteresowaniem. Zawsze jest więcej chętnych niż miejsc, dlatego wyjazd do Włoch to także nagroda dla najlepszych ekonomistów z klasy III a i informatyków z klasy III. Przy rekrutacji brana była pod uwagę średnia ocen, frekwencja, ocena z zachowania oraz ocena z języka angielskiego.
 
Ponadto w czerwcu 2017 roku 20 nauczycieli ekonomistów i informatyków ZSP nr 1 CKU w Garwolinie wyjedzie na zajęcia i szkolenia również do Rimini we Włoszech. Będą tam podnosić kompetencje w zakresie wiedzy specjalistycznej. Poznają nowe, często innowacyjne metody i technologie, skorzystają z doświadczeń innych, nawiążą kontakty międzynarodowe i wielokulturowe. Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.
 
Staże i szkolenia będą organizowane przez włoskiego partnera firmę „:Associazione A Rocca” ze swą siedzibą w Rimini nad Morzem Adriatyckim. Jest to jedno z najpopularniejszych miast turystyczno-wypoczynkowych nad północnym Adriatykiem. Niedaleko od Rimini leży San Marino.
 
To kolejny projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w Zespole Szkół Panadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie dający możliwość zdobywania wiedzy i rozwijania kluczowych kompetencji zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. W ramach projektu, przed wyjazdem, wszyscy uczestnicy odbędą szkolenia kulturowo językowe dotyczące odwiedzanego kraju czyli Włoch.
 

Na tym nie koniec. Jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych projektów na następne lata.

 

 
Licznik odwiedzin

Dziś jesteś gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1981638.

Statystyki

Dziennik elektroniczny

Moodle

KKZ

IT SZKOŁA

BIP

FILMY PROMOCYJNE

Projekty

Regionalny Ośrodek Projektu

Przydatne linkiWyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-02, godz: 12:17:45