KKZ
Z życia szkoły
Rekrutacja
Plan lekcji
INTERNAT
BIBLIOTEKA

Konkurs wiedzy o Janie Heweliuszu
Wewnątrzszkolny Konkurs wiedzy

o Janie Heweliuszu.

 Konkurs składa się z dwóch etapów.

 W etapie I uczniowie piszą referat na temat: „Życie i działalność Jana Heweliusza.” Do etapu II przechodzą uczniowie, którzy w terminie do

10 maja 2011r. oddadzą referaty.

W etapie II uczniowie przystąpią do testu wiedzy z astronomii. Test on-line odbędzie się w dniach 20 – 30 maj 2011r.

 
ZAGADNIENIA DO REFERATU O JANIE HEWELIUSZU
·       Podstawowe informacje dotyczące życia Jana Heweliusza.*
·       Członkowie najbliższej rodziny astronoma.
·       Praca zawodowa Jana Heweliusza.*
·       Nauka i podróże młodego Jana Heweliusza.
·       Zainteresowania i pasje Jana Heweliusza.*
·       Życie rodzinne wielkiego astronoma.
·       Dzieła Jana Heweliusza.*
 
Punkty oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
 
ZAGADNINIA DLA UCZNIOW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU O JANIE HEWELIUSZU:

·        historia badań astronomicznych, w tym postaci i dokonań największych astronomów (Ptolemeusz, Kopernik, Galileusz, Tycho de Brahe, Kepler, Heweliusz, Newton)

·        składniki Układu Słonecznego

·        Księżyc jako najbliższy towarzysz Ziemi i zjawiska przez niego wywoływane

·        planety Układu Słonecznego

·        historia podboju kosmosu przez człowieka

 

Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu o Janie Heweliuszu

 

Etap I: Referat na temat: „Życie i działalność Jana Heweliusza.”:

  • całkowita objętość -łącznie z ilustracjami - nie może przekraczać 6 stron A4 (oprócz strony tytułowej i ostatniej strony zawierającej spis treści i spis źródeł informacji)
  • rozmiar i rodzaje czcionki:
   • tekst podstawowy: Times Roman 12 pkt, interlinia 1.5, wyrównany z obu stron,
   • tytuł: Times Roman 16 pkt, pogrubiony,
   • tytuły rozdziałów: Times Roman 14 pkt, tekst pogrubiony, wyrównany do lewego brzegu,
   • tytuły podrozdziałów: Times Roman 13 pkt, pogrubiony, wyrównany do lewego brzegu,
   • numery stron - w stopce na środku
Oceniane będą:

·         oryginalność i pomysłowość – 15 pkt.

·         merytoryczność treści -10 pkt.

·         poprawność językowa – 5 pkt.

·         konstrukcja pracy i jej szata graficzna -10 pkt.

·         samodzielność i wykorzystanie różnych źródeł informacji – 10 pkt.

 

W I etapie uczeń może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

 

Etap II: Test wiedzy z astronomii.

 

Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań zamkniętych oraz pytania opisowego. W tym etapie uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów:

·        1 punkt za pytanie testowe

·        10 punktów za pytanie opisowe.

 

Niestety możliwe są też punkty karne za udzielenie niepoprawnej odpowiedzi na pytania testowe:

·        - 0,25 punktów za każdą nieprawidłową odpowiedź

·         -0,5 punktów za nieudzielanie odpowiedzi.

 
Wyniki i nagrody:
 

·        Laureatem konkursu będzie uczeń, który otrzyma maksymalną liczbę punktów z obydwu etapów Konkursu. Uczeń, ten otrzyma ocenę celującą (ocena cząstkowa) za pracę dodatkową z przedmiotu fizyka z astronomią i nagrodę książkową na końcu roku szkolnego.

·        Uczniowie, którzy otrzymają co najmniej 75% punktów z obydwu etapów otrzymują oceny celujące (ocena cząstkowa) z przedmiotu fizyka z astronomią i dyplomy uczestników Konkursu na końcu roku szkolnego.

·        Uczniowie, który otrzymają, co najmniej 75% punktów w I etapie otrzymają ocenę bardzo dobrą (ocena cząstkowa) za pracę dodatkową z przedmiotu fizyka z astronomią.
Licznik odwiedzin

Dziś jesteś gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1981638.

Statystyki

Dziennik elektroniczny

Moodle

KKZ

IT SZKOŁA

BIP

FILMY PROMOCYJNE

Projekty

Regionalny Ośrodek Projektu

Przydatne linkiWyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-02, godz: 12:17:45