KKZ
Z życia szkoły
Rekrutacja
Plan lekcji
INTERNAT
BIBLIOTEKA

Olimpiada Artystyczna
TERMINARZ    XXXIII  OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ
organizowanej w roku szkolnym 2008 / 2009


Komitet Główny Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Narodowym w Warszawie 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 ; tel.: 0-22  629-50-60;   fax: 0-22 622-85-59 adres e-mail: olimpiada@mnw.art.pl

1.Zgłoszenie przez ucznia swojemu nauczycielowi–opiekunowi uczestnictwa w Olimpiadzie – ustalenie z nauczycielem–opiekunem tematu własnego do opracowania, wypełnienie Karty Uczestnika  –  do  3 października 2008 r.
2.Pisemne poinformowanie sekretarzy naukowych Komitetu Okręgowego przez Szkolną Komisję Olimpiady o miejscu eliminacji oraz przekazanie imiennej listy uczestników eliminacji szkolnych    –    do 10 października 2008 r.
3.Poinformowanie Komitetu Głównego przez Komitety Okręgowe o liczbie uczestników eliminacji szkolnych oraz o liczbie Komisji Szkolnych  –  do 17 października 2008 r.
4.Uzgodnienie z sekretarzem naukowym Komitetu Okręgowego  tematu własnego ucznia przygotowywanego do eliminacji okręgowych i centralnych –  do 10 listopada 2008 r.
5.ELIMINACJE SZKOLNE  -   ( I stopnia)   :   tylko egzamin  p i s e m n y 1 grudnia 2008 r.  w godz.:  11.00 do 12.30   –   rozwiązanie testu w godz. : 12.45 do 15.00   –   Opis dzieła sztuki
6.Przesłanie przez Szkolne Komisje Olimpiady do sekretarzy Komitetów Okręgowych protokołów z eliminacji szkolnych,  Kart Uczestnika,  prac pisemnych  ( testy i opisy)   oraz   konspektów tematu własnego (szczegółowy plan tematu własnego, ujęty w punktach oraz wypisana szczegółowa literatura przedmiotu)   uczniów wytypowanych do eliminacji okręgowych ( II stopnia)     –      do 8 grudnia 2008 r.
7.Powiadomienie uczniów przez Komitety Okręgowe o zakwalifikowaniu  do eliminacji okręgowych, miejscu i terminie eliminacji   –    do 5 stycznia 2009 r.
8.Powiadomienie Komitetu Głównego przez Komitety Okręgowe o liczbie uczniów zakwalifikowanych  do eliminacji okręgowych, miejscu eliminacji i składzie jury  –  do 11 stycznia 2009 r.
9.ELIMINACJE OKRĘGOWE  (II stopnia )    –    od  2 do  4 lutego 2009 r. eliminacje pisemne    -   2 lutego 2009 r.   od  godz. 10.00  do  13.30    
10.Wysłanie przez Komitety Okręgowe protokołów z eliminacji okręgowych oraz Kart Uczestnika wraz z pracami pisemnymi z eliminacji I i II stopnia  i  konspektami tematu własnego kandydatów do eliminacji centralnych –  do 10 lutego 2009 r.    
11.Zawiadomienie uczniów przez Komitet Główny o zakwalifikowaniu do eliminacji centralnych (III stopnia)   –   do 4 marca 2009  r
12.ELIMINACJE CENTRALNE  ( III stopnia )  –   od  30 marca do 1 kwietnia  2009 r. Ogłoszenie listy laureatów i finalistów, wręczenie dyplomów  –  2 kwietnia 2009 r. godz. 10.00 – Muzeum Narodowe
Licznik odwiedzin

Dziś jesteś gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1981638.

Statystyki

Dziennik elektroniczny

Moodle

KKZ

IT SZKOŁA

BIP

FILMY PROMOCYJNE

Projekty

Regionalny Ośrodek Projektu

Przydatne linkiWyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-02, godz: 12:17:45