KKZ
Z życia szkoły
Rekrutacja
Plan lekcji
INTERNAT
BIBLIOTEKA

Szkoła Globalna
 

Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła Globalna zaproponowanego przez Polską Akcję Humanitarną. Program jest prowadzony pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Rezultatem uczestnictwa w programie będzie lepsze przygotowanie naszych uczniów do wyznań współczesnego świata.

Program składa się z trzech kroków:
  • nauka o sprawach globalnych,
  • badanie szkoły,
  • akcja przeprowadzona przez uczniów.
 
Program dotyczy następujących tematów:
  • prawa człowieka,
  • bardziej sprawiedliwy handel,
  • zmiana klimatu.
 

Dzięki realizacji programu Szkoła Globalna uczniowie dowiadują się, że:

  • świat jest większy i ciekawszy niż pamiętamy na co dzień,
  • globalizacja dotyka każdego aspektu otaczającego nas rzeczywistości,
  • poprzez zaangażowanie w sprawy globalne uczniowie mogą przyczynić się do tego, aby świat był lepszy.
 

Szkoła podejmuje szereg działań mających na celu uwzględnienie perspektywy globalnej w:

·        nauczaniu,

·        wychowaniu,

·        działaniu uczniów i codziennym funkcjonowaniu szkoły.

 
 

Koordynatorem projektu jest Anna Maszkiewicz. Nauczyciele współtworzący projekt to: Celina Zych, Liliana Rękawek, Marek Piotrowski oraz Dariusz Brzozowski.

 

 
 

Realizacja programu „Szkoła Globalna” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Garwolinie.

 

 

W miesiącach styczeń – czerwiec 2009 roku nasza szkoła realizowała program Polskiej Akcji Humanitarnej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, zatytułowany „Szkoła Globalna”.

Program składał się z trzech etapów: nauka o sprawach globalnych, badanie szkoły i akcja przeprowadzona przez uczniów.

W realizacji programu udział wzięło ponad 20 nauczycieli różnej specjalności. Przeprowadzonych zostało ponad 110 zajęć lekcyjnych z zakresu edukacji globalnej. Zajęcia odbyły się w 34 klasach na lekcjach między innymi: geografii, historii, języka polskiego oraz na przedmiotach ekonomicznych.

 W realizację drugiego etapu programu bezpośrednio zaangażowane były dwie klasy pierwsze technikum ekonomicznego – klasa A i C.

W ramach trzeciego etapu uczniowie zajęli się realizacją akcji związanej ze zmianą klimatu. Poznali zmiany klimatu jako jedno z największych wyzwań naszych czasów, dramatyczny wpływ tych zmian na życie każdego z nas, jak i całej planety, zastanawiali się jak można pomóc i przeciwdziałać destrukcyjnym skutkom tych zmian. Skupiliśmy się na problemie braku wody pitnej na świecie.

W ramach realizacji akcji:

wzięliśmy udział w kampanii realizowanej przez Polską Akcję Humanitarną i telewizję TVN – „Podziel się kropelką”, w ramach której sprzedaliśmy 2004 butelki wody mineralnej, ze sprzedaży której dochód został przeznaczony na budowę studni w Sudanie,

wykonaliśmy 5 gazetek tematycznych,

na dolnym holu przygotowaliśmy wystawę plakatów wykonanych przez uczniów naszej szkoły,

kilkakrotnie odtwarzane były audycje w radiowęźle szkolnym,

na dolnym holu rozwiesiliśmy hasła dotycząc oszczędzania między innymi wody i energii – zgodnie z hasłem: ograniczaj, oszczędzaj, odzyskuj,

nagłośniliśmy „Święto wody”,

W realizację trzeciego etapu najbardziej zaangażowani byli uczniowie klasy IA technikum ekonomicznego.

Przed akcją i po jej zakończeniu w 10 klasach   ( badaniami objęliśmy 289

uczniów) przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą zużycia wody oraz zasad korzystania z niej. Pocieszającym jest fakt, że po zakończeniu akcji uczniowie zrozumieli, docenili konieczność oszczędzania wody oraz uświadomili sobie, że każdy z nas może coś w tym zakresie zrobić, że takimi małymi kroczkami możemy ocalić naszą planetę przed destrukcją. Trzeba tylko chcieć...

 

Wnioski:
 

nadal na zajęciach lekcyjnych realizować będziemy tematy i ćwiczenia z przewodnika zgodnie z podstawą programową poszczególnych przedmiotów lub dodamy do materiału nauczania z wybranych przedmiotów ekonomicznych,

w działaniach pozalekcyjnych w miarę możliwości i potrzeb nawiązywać będziemy do tematyki trzech akcji: praw człowieka, sprawiedliwego handlu oraz zmian klimatu,

będziemy wychowywać uczniów w duchu tolerancji, wrażliwości, szacunku dla drugiego człowieka oraz rozumienia, że nasze codzienne, drobne decyzje mają wpływ na innych.

 

                                                                      Koordynatorzy projektu:

 

                                                                                      Anna Maszkiewicz

                                                                                      Celina Zych

 

 

 
Zapraszamy do GaleriiLicznik odwiedzin

Dziś jesteś gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1981638.

Statystyki

Dziennik elektroniczny

Moodle

KKZ

IT SZKOŁA

BIP

FILMY PROMOCYJNE

Projekty

Regionalny Ośrodek Projektu

Przydatne linkiWyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-02, godz: 12:17:45