KKZ
Z życia szkoły
Rekrutacja
Plan lekcji
INTERNAT
BIBLIOTEKA

Szkoła Kluczowych Kompetencji
„SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI.

Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej"

Nasza szkoła została wybrana do udziału w programie realizowanym przez:

Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lidera Projektu

i Partnerów:

 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku
 • Wyższą Szkołę Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu
 • Wyższą Szkołę Humanistyczno - Przyrodniczą w Sandomierzu

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej.

Projekt skierowany jest do 5000 uczniów z 50 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich, po 10 szkół z województw:

 • lubelskiego,
 • podlaskiego, 
 • mazowieckiego, 
 • podkarpackiego, 
 • świętokrzyskiego,

W ramach projektu:

 1. Zostanie utworzony portal edukacyjny „kluczowE-kompetencje" na którym będzie się odbywać komunikacja i wymiana informacji pomiędzy organami prowadzącymi, nauczycielami, partnerami projektu.
 2. Zrealizowane zostaną programy autorskie uwzględniające kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania:
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
  • języków obcych,
  • przedsiębiorczości,
 3. W celu doskonalenia nabywanych przez uczniów kompetencji kluczowych zorganizowane zostaną:
  - Wakacyjne Obozy Naukowe,
  - Koła Naukowe,
  - Studium Kompetentnych Liderów,
  - Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
  - Konkursy na opracowanie projektów przedsięwzięć w poszczególnych szkołach;
 4. Dla nauczycieli zorganizowane zostaną:
  • warsztaty dotyczące modyfikowania programów nauczania i metodyki rozwijania kompetencji kluczowych;
  • kwartalne seminaria dotyczące wymiany doświadczeń odnośnie wdrażanych
  w szkołach programów - „Platforma kompetencji";
  • obserwacja i analiza wybranych zajęć prowadzonych przez zespół metodyków Mobilnego Instytutu Kompetencji;
 5. Dla organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, regionalnych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli zainteresowanych szkół zorganizowane zostaną:
  • seminaria w celu zidentyfikowania oczekiwań co do jakości i kierunków kształcenia
  w szkołach zawodowych oraz służące diagnozie sytuacji lokalnej i regionalnej;
  • seminaria promujące osiągnięcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,

Rezultatami Projektu będzie:

 • nabycie przez 5000 uczniów umiejętności praktycznego wykorzystania kompetencji kluczowych, 
 • opracowanie i wdrożenie programów rozwijających kompetencje kluczowe w 50 szkołach, 
 • upowszechnienie indywidualnych programów autorskich rozwijania kompetencji kluczowych, 
 • opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie podręczników rozwijania kompetencji kluczowych, 
 • opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie poradników metodycznych dla nauczycieli,
 • upowszechnienie raportów prowadzonych badań naukowych innowacyjnego procesu dydaktycznego;
 • upowszechnienie raportów ewaluacyjnych jako przykładu metodologii wdrażania programów rozwijania kompetencji kluczowych,
 • film edukacyjny prezentujący sposoby kształtowania kompetencji kluczowych

 

W ramach projektu Szkoła uczestnicząca w projekcie może m.in. uzyskać:

 1. Udział w warsztatach dotyczących opracowywania programów nauczania i metodyki rozwijania kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem sytuacji lokalnej, regionalnej oraz potrzeb pracodawców.
 2. Wsparcie dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie, merytoryczne i finansowe, przy opracowywaniu autorskich programów z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu:
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
  • języków obcych,
  • przedsiębiorczości
 3. Materiały pomocnicze do zajęć (flipcharty, arkusze papierowe, pisaki itp.).
 4. Materiały dla szkół, pozwalające na wdrażanie w atrakcyjny, rozwijający naukowe myślenie sposób, programów Kompetencji Kluczowych (KK).
 5. Pomoce dydaktyczne dla szkół pozwalające na wdrażanie programów KK
  w atrakcyjny sposób, rozwijający naukowe myślenie.
 6. Udział w Konkursie, w którym zostaną wykorzystane w praktyce, nabyte w trakcie projektu umiejętności, które pozwolą na doskonalenie i wykorzystanie Kompetencji Kluczowych w wybranym przez Szkołę zakresie. W ramach grantu dla Szkoły zakupione zostaną pomoce dydaktyczne.
 7. Dokument potwierdzający udział Szkoły w projekcie oraz dokumenty potwierdzające rozwój zawodowy nauczycieli,

W ramach projektu nie jest wymagany wkładu finansowego ze strony Szkoły oraz zaangażowania w rozliczanie Projektu.
Zapraszamy do GaleriiLicznik odwiedzin

Dziś jesteś gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1981638.

Statystyki

Dziennik elektroniczny

Moodle

KKZ

IT SZKOŁA

BIP

FILMY PROMOCYJNE

Projekty

Regionalny Ośrodek Projektu

Przydatne linkiWyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-02, godz: 12:17:45