KKZ
Z życia szkoły
Rekrutacja
Plan lekcji
INTERNAT
BIBLIOTEKA

Informatyka+
   

Regionalny Ośrodek Projektu
w województwie mazowieckim

INFORMACJE O PROJEKCJE

Informatyka+ to ponadregionalny projekt edukacyjny z zakresu informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni uczniowie oraz nauczyciele z blisko 1000 szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) z 5 województw (mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego).

Projekt jest inicjatywą środowiska akademickiego na rzecz podniesienia kompetencji z zakresu szeroko rozumianej informatyki u uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 Nad prawidłową realizacją projektu czuwa Rada Programowa w składzie:
  • prof. dr hab. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas, Politechnika Warszawska
  • dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
  • dr hab. Michał Grabowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
  • prof. dr hab. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
  • prof. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski, UMK Toruń
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Szałas, Uniwersytet Warszawski
  • Andrzej Żyławski – Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
  • Halina Wojciechowska – Prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Do zadań Rady należy stały monitoring realizacji zadań pod kątem merytorycznym oraz promocja projektu w środowisku akademickim.

W projekcie przewidziano bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla uczniów w postaci wykładów, warsztatów, kursów, konkursów. Wszystkie zajęcia realizowane będą w oparciu o program edukacyjny opracowany specjalnie na potrzeby realizacji celów projektu. Łącznie w różnych formach dydaktycznych w okresie od września 2009 do września 2012 weźmie udział 15 780 uczniów (w tym 20% uczniów uzdolnionych w zakresie informatyki, bądź zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach technicznych) oraz 180 nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej.

 W ramach tzw. Wszechnicy Porannej oraz Wszechnicy Popołudniowej zaprosimy na wykłady i warsztaty do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki łącznie 3000 uczniów (w ramach tego działania zaplanowano blisko 2000 godzin dydaktycznych wykładów akademickich, popularnonaukowych oraz zajęć praktycznych).

Wykładowcy akademiccy w ramach Wszechnicy na Kołach dotrą z wykładami do szkół z miejscowości znacznie oddalonych od Warszawy. Taką formą uczestnictwa w projekcie zostanie objętych ponad 8000 uczniów.

Przewidziano również 6 edycji specjalistycznych kursów komputerowych realizowanych w siedzibie uczelni oraz w Regionalnych Ośrodkach Projektu (jeden w każdym województwie). Kursy te będą realizowane w ramach modułu zaawansowanego programu Informatyka+ - Kuźni Talentów Informatycznych

 W 4 dniowych kursach weźmie łącznie udział ponad 2000 uczniów.
 W okresie wakacji zaprosimy uczestników projektu do uczestnictwa w letnich obozach naukowych (300 uczniów).

 Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej oraz zeszytów dydaktycznych. Zasoby dydaktyczne oraz informacyjne opracowane w ramach projektu będą również dostępne za pośrednictwem otwartego portalu wiedzy Polska Wszechnica Informatyczna. Znajdzie się tam między innymi 60 dostępnych on-line wykładów wybitnych polskich dydaktyków z zakresu szeroko rozumianej informatyki oraz jej zastosowań.

 W trakcie trwania projektu przewidziano również organizację konferencji oraz Targów Wiedzy, w których łącznie weźmie udział ponad 600 uczestników (nauczycieli, wykładowców, uczniów).
 Przebieg projektu będzie stale dokumentowany: powstaną reportaże filmowe z cyklu „z życia projektu” oraz wydawnictwa prezentujące dorobek dydaktyczny oraz dobre praktyki wypracowane w ramach projektu (zeszyty naukowe, wydawnictwo o charakterze popularnonaukowym - praca zbiorowa wybitnych przedstawicieli z dziedziny informatyki, poradnik metodyczny dla nauczycieli).

 Nasz szkoła w projekcje

16 listopada zostalismy oficjanie Regionalny Ośrodek Projektu w województwie mazowieckim.

Jako Regionalny Ośrodek Projektu będziemy starali się pełnić zadania centrów informacyjnych o projekcie Informatyka+. W ROP będzie działał koordynator projektu służący informacją i pomocą uczestnikom oraz Tutor. Zadaniem Tutora będzie między innymi udzielanie konsultacji metodycznych oraz w zakresie programu Informatyka+ dla nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej w danym regionie.

W naszej szkole koordynatorem projektu została pani Marta Ozóg, natomiast rolę tutora powierzono panu Jackowi Mucha.

 

 

 
Licznik odwiedzin

Dziś jesteś gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1981638.

Statystyki

Dziennik elektroniczny

Moodle

KKZ

IT SZKOŁA

BIP

FILMY PROMOCYJNE

Projekty

Regionalny Ośrodek Projektu

Przydatne linkiWyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-02, godz: 12:17:45